Forhåndsreglere vedrørenede COVID-19

posted in: Uncategorized | 0

G. Øye As følger utviklingen av Covid-19 pandemien som herjer.
G.Øye As ønsker ikke å bidra til ytterlig smitte, vi har derfor utviklet nye retningslinjer for å forhindre smittefare.
Dette for å skåne våre omgivelser, men også for å kunne fortsette driften på prosjektene vi pdd jobber på.