Vi har nå oppgradert vår dykkerbåt M/S Emilie med nytt Multistråle Ekkolodd/sonar fra Wassp.
GPS posisjonering fra Trimble med korreksjon fra Cpos.
Dette sammen med vårt Kartprogram fra Olex kan vi nå utføre kartlegging av sjøbunn
med stor nøyaktighet. Bearbeiding av dybdedata i Trimble dataprogram.

Dybdekartlegging av sjøbunn før arbeider starter.
Kartlegging dokumentasjon før og etter arbeider, eks når ufylling er utført.

Dybdekartlegging utføres med Wassp multistrålelodd til Olex Kartprogram.
Posisjonering fra Trimble GPS med korreksjon fra Cepos
Bevegelse korreksjon fra Kongsberg Seatex MRU

• GPS nøyaktighet inntil 2cm med korreksjon fra Cpos.
• Dybdenøyaktighet inntil ca 10cm
• Dybder kalkulert for tidevann
• Presentasjon i 3D
• Presentasjon av hardhet
• Presentasjon i kart med innmålinger av kai/ fyllinger og ledninger.
• Volumberegning.
• Dybder korrigert til sjøkart 0

Previous
Next