Dykkerstasjoner

G.Øye As har 4 operative dykkerstasjoner. 

Disse er på MS Emilie, MS Anne Merete, i container og i bil. 

Trykkammer

Mobilt trykkammer i isolert 20 fots kontainer. 

Står fast ved Hustamarmor, og kan enkelt flyttes til der det er aktuelt å brukes.