Arbeider ved Molde Sjøfront

posted in: Uncategorized | 0

Vi utfører arbeider ved ny Sjøfront i Molde

Dette for Romsdal Anlegg As og Christie AS

Utlegging av 0ver 7000m3 masser som motfylling

Detter utføres med splittlekter og slepebåt

Kontroll skanning av sjøbunn med Multistråle lodd for å dokumentere at massene kommer på rett plass

 

Transport og lessing av masser om bord i lekter er utført av Knut Ivar Mork AS

Previous
Next

Assistanse for Hercules fundamentering med setting av stålrør for kaipeler.
Utført med vår kranflåte

Previous
Next