Åfarnes og Sølsnes fergekai

Vi er nå god i gang med våre arbeider på Åfarnes og Sølsnes fergekai. Oppdragsgiver er Christe AS.

Arbeider vi utfører er:
Midlertidig fenderfundament.
Utdyping av fergebås.
Legging av betongmatter for sikring mot erosjon.

Maritimt sikkerhetskurs

I uke 7 ble det utført Maritimt sikkerhetskurs for hele vårt mannskap. Kurs ble holdt av Langset Maritime AS

Noe av det vi har gjort så langt i 2022

Vi har nå fått montert ny Palfinger 65Tm kran på lekter Theodor. Sveisearbeidet til nytt fundament ble utført av Nordvest Sveis AS

Vi har assistert Herkules Fundamentering AS på Sjøfronten2

Vi har også gjort oppdrag for Mesta AS ved Kvanne og Aukra fergekai.

Molde fellesfyrverkeri 2021

G Øye As hadde også denne gang gleden av å bistå KROHN Pyroteknikk med årets fellesfyrverkeri. For oss er det en fornøyelse å få være en del av denne markeringen. 2 båter og en flåte ble benyttet. Værforholdene var optimale, så oppskytingen gikk helt etter plan. 

Bilder hentet fra Molde fellesfyrverkeris sider på FB.

Arbeider ved Molde Sjøfront

Vi utfører arbeider ved ny Sjøfront i Molde

Dette for Romsdal Anlegg As og Christie AS

Utlegging av 0ver 7000m3 masser som motfylling

Detter utføres med splittlekter og slepebåt

Kontroll skanning av sjøbunn med Multistråle lodd for å dokumentere at massene kommer på rett plass

 

Transport og lessing av masser om bord i lekter er utført av Knut Ivar Mork AS


Previous

Next

Assistanse for Hercules fundamentering med setting av stålrør for kaipeler.
Utført med vår kranflåte


Previous

Next

Vannforsyning fra Aukra til Orta

For Aukra kommune har vi lagt 11 000 meter med 70 mm PE rør til vannforsyning til Orta. Ledningen er belastet med ca 2000 betonglodd. Ledningen går fra småsundet til Orta. 

Odd Småge står for gravearbeidet på land. 


Previous

Next