Molde fellesfyrverkeri 2021

G Øye As hadde også denne gang gleden av å bistå KROHN Pyroteknikk med årets fellesfyrverkeri. For oss er det en fornøyelse å få være en del av denne markeringen. 2 båter og en flåte ble benyttet. Værforholdene var optimale, så oppskytingen gikk helt etter plan. 

Bilder hentet fra Molde fellesfyrverkeris sider på FB.

Julehilsen

Arbeider ved Molde Sjøfront

Vi utfører arbeider ved ny Sjøfront i Molde

Dette for Romsdal Anlegg As og Christie AS

Utlegging av 0ver 7000m3 masser som motfylling

Detter utføres med splittlekter og slepebåt

Kontroll skanning av sjøbunn med Multistråle lodd for å dokumentere at massene kommer på rett plass

 

Transport og lessing av masser om bord i lekter er utført av Knut Ivar Mork AS


Previous

Next

Assistanse for Hercules fundamentering med setting av stålrør for kaipeler.
Utført med vår kranflåte


Previous

Next

Vannforsyning fra Aukra til Orta

For Aukra kommune har vi lagt 11 000 meter med 70 mm PE rør til vannforsyning til Orta. Ledningen er belastet med ca 2000 betonglodd. Ledningen går fra småsundet til Orta. 

Odd Småge står for gravearbeidet på land. 


Previous

Next

Fergekai

Vi utfører for tiden dykkerarbeider på fergekaier på Nordmøre. 
Seivika, Tømmervågen, Halsa og Kanestraum.

Vi utfører kapping av kaisøyler, forskaling og støp av fundament.
Dette utføres for firmaer som Christie Opsahl As, Implenia og Betongservice As.


Previous

Next