Arbeider ved Molde Sjøfront

Vi utfører arbeider ved ny Sjøfront i Molde

Dette for Romsdal Anlegg As og Christie AS

Utlegging av 0ver 7000m3 masser som motfylling

Detter utføres med splittlekter og slepebåt

Kontroll skanning av sjøbunn med Multistråle lodd for å dokumentere at massene kommer på rett plass

 

Transport og lessing av masser om bord i lekter er utført av Knut Ivar Mork AS


Previous

Next

Assistanse for Hercules fundamentering med setting av stålrør for kaipeler.
Utført med vår kranflåte


Previous

Next

Vannforsyning fra Aukra til Orta

For Aukra kommune har vi lagt 11 000 meter med 70 mm PE rør til vannforsyning til Orta. Ledningen er belastet med ca 2000 betonglodd. Ledningen går fra småsundet til Orta. 

Odd Småge står for gravearbeidet på land. 


Previous

Next

Fergekai

Vi utfører for tiden dykkerarbeider på fergekaier på Nordmøre. 
Seivika, Tømmervågen, Halsa og Kanestraum.

Vi utfører kapping av kaisøyler, forskaling og støp av fundament.
Dette utføres for firmaer som Christie Opsahl As, Implenia og Betongservice As.


Previous

Next

DNV.GL

G.Øye AS ble i januar 2021 DNV.GL sertifisert skipskontrolører

Godt Nytt År

G.Øye As vil takke alle samarbeidspartnere og oppdragsgivere for et godt og spennende 2020. Vi som firma har vert så heldige i en ellers vanskelig tid, å kunne utføre vårt arbeid nesten uberørt av pandemien. Vi fikk raskt på plass interne retningslinjer og det har bidratt til at vi kunne jobbe jevnt gjennom hele året. 

Vi hadde også gleden av å kunne være med å bidra til Molde bys første fellesfyrverkeri i regi av Krohn pyroteknikk. Det var spennende å få være med å bidra på et slikt prosjekt. Det var sammen med Lovart Aqua Logistick at vi kunne frakte flåten fyrverkeriet ble fyrt av fra. Været viste seg fra sin beste side og det hele må vi si ble en suksess. Vi håper dette kan bli en tradisjon.  

Molde Live filmet det hele.

 


Previous

Next

Legging av vannledning mellom Remøy og Nerlandsøy

Vi har i sommer lagt vannledning mellom Remøy og Nerlandsøy i Hærøy kommune.
Vannledning starter i Sævika og går til Kvalsvik. Dette ble utført for Hærøy vasslag.
Ledningen er en SESU Pipe 75mm lengde total 4500m.
Dette er i et meget værhardt område så ledningen ble sikret godt der den kommer inn i Kvalsvika.