UNDERVANNSENTREPRENØR
ALT INNEN DYKKING OG ANLEGGSARBEIDER UNDER VANN

TJENESTER

Vi utfører arbeid både på land og under vann. Vi har lang erfaring med;
  • Bygging, rehabilitering av kaier og bruer
  • Inspeksjoner og kontroller av undervannskonstruksjoner.
  • Arbeid med ledninger og kabler i sjø og vann.
  • Frakt og transport

SJØBUNNSKARTLEGGING

Vi utfører kartlegging, dybde skanning av bunnforhold. Mobilt system som kan brukes på flere av båtene våre. Det kan også brukes i fjellvann.  Atec Multistrålelodd som brukes styres fra Olex kartprogram. Korreksjon for bevegelse fra i båten med Kongsberg MRU. Høyde korreksjon for tidevann fra Trimble og Posisjonskorreksjon fra C-pos.

Våre Oppdragsgivere